Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Tokusou Sentai Dekaranger - Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger là seri Super Sentai thứ 28 của Toei Animation được sản xuất vào năm 2003. Bản mỹ hóa của bộ phim này mang tên Power Rangers: S.P.D Tokusou Sentai Dekaranger Tokusou Sentai Dekaranger - Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger bắt đầu khi kaza Banban đến trên Trái đất

Thông tin phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger Thumbnail

Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Tên phimTokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập50/50
Quốc giaNhật Bản
Năm2004
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger là seri Super Sentai thứ 28 của Toei Animation được sản xuất vào năm 2003. Bản mỹ hóa của bộ phim này mang tên Power Rangers: S.P.D

Tokusou Sentai Dekaranger - Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Tokusou Sentai Dekaranger 

Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger bắt đầu khi kaza Banban đến trên Trái đất và tới thành phố Megalopolis. Anh được hội đồng cảnh sát liên hành tinh đưa tới S.P.D (Special Police DekaRanger) – Đội cảnh sát đặc nhiệm Dekaranger phân khu Trái đất sẽ do anh làm đội trưởng. Trong thời gian đó, Agent Abrella, một Alienizer Arms Dealer đã quay lại phá hoại Trái đất và giúp đỡ những tên tội phạm. Chính là lúc Dekaranger xuất hiện để ngăn chặn và mang chúng tới công lý.

Tokusou Sentai Dekaranger - Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Akaza Banban Thành viên số 1. Đội trưởng của đội, nóng tính và ngày đầu tiên được chuyển tới Trái Đất khi tốt nghiệp huấn luyện, do quá hăng nên bắn tan tành đội quân người máy. Rất giỏi bắn súng (nhưng vẫn kém Hoji 1 bậc), vũ khí của anh ta là D-Magnum. Vì quá hăng hái nên khi về Trái Đất đã chạy ngay đến nơi mà Dekaranger đang chiến đấu. Ban thường gọi Hoji là “aibo” (chiến hữu) và Tetsu là “kouhai” (hậu bối). Trong “10 Years after”, Ban rời Trái Đất và gia nhập SPD – Fire Squad.

Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

01 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 01
02 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 02
03 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 03
04 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 04
05 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 05
06 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 06
07 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 07
08 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 08
09 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 09
10 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 10
11 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 11
12 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 12
13 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 13
14 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 14
15 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 15
16 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 16
17 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 17
18 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 18
19 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 19
20 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 20
21 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 21
22 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 22
23 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 23
24 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 24
25 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 25
26 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 26
27 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 27
28 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 28
29 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 29
30 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 30
31 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 31
32 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 32
33 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 33
34 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 34
35 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 35
36 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 36
37 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 37
38 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 38
39 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 39
40 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 40
41 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 41
42 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 42
43 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 43
44 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 44
45 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 45
46 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 46
47 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 47
48 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 48
49 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 49
50 Tải phim Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger - Tập 50
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.