Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger

Tensou Sentai Goseiger - Chiến đội Thiên Sứ Goseiger là tên của loạt phim truyền hình thể loại Tokusatsu Super Sentai thứ 34 của Toei được khởi chiếu sau tập cuối của Samurai Sentai Shinkenger một tuần trong năm 2010. Tensou Sentai Goseiger - Chiến đội Thiên Sứ Goseiger Tensou Sentai Goseiger (Red, Pink, Black,

Thông tin phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger

Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger Thumbnail

Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger

Tên phimTensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập50/50
Quốc giaNhật Bản
Năm2010
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger

Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger là tên của loạt phim truyền hình thể loại Tokusatsu Super Sentai thứ 34 của Toei được khởi chiếu sau tập cuối của Samurai Sentai Shinkenger một tuần trong năm 2010.

Tensou Sentai Goseiger - Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Thumb

Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger

Tensou Sentai Goseiger (Red, Pink, Black, Yellow, and Blue) là những thành viên của một chi của loài người là “Hộ Tinh Thiên Sứ” , người có nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất. Nhưng Trái Đất đang là mục tiêu của binh đoàn Warstar, những kẻ đã phá hủy Thiên Tháp, lối thông giữa hai thế giới.

Tensou Sentai Goseiger - Chiến đội Thiên Sứ Goseiger

Tensou Sentai Goseiger

Các Tensou Sentai Goseiger là thành viên của Hộ Tinh Thiên Sứ , những con người sinh ra với sức mạnh huyền bí từ 10,000 năm trước đã chuyển tới Hộ Tinh Giới để không gây rắc rối cho con người. Sử dụng tháp của thiên đàng như là cây cầu giữa các chiều không gian, họ thực hiện sứ mệnh bảo vệ Trái Đất.

Tensou Sentai Goseiger - Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - 3

Chiến đội Thiên Sứ Goseiger

Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger

01 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 01
02 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 02
03 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 03
04 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 04
05 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 05
06 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 06
07 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 07
08 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 08
09 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 09
10 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 10
11 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 11
12 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 12
13 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 13
14 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 14
15 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 15
16 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 16
17 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 17
18 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 18
19 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 19
20 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 20
21 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 21
22 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 22
23 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 23
24 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 24
25 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 25
26 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 26
27 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 27
28 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 28
29 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 29
30 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 30
31 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 31
32 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 32
33 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 33
34 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 34
35 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 35
36 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 36
37 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 37
38 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 38
39 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 39
40 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 40
41 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 41
42 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 42
43 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 43
44 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 44
45 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 45
46 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 46
47 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 47
48 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 48
49 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 49
50 Tải phim Tensou Sentai Goseiger – Chiến đội Thiên Sứ Goseiger - Tập 50
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.