Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương

Taiyou Sentai Sun Vulcan - Chiến Đội Thái Dương nội dung nói về Black Magma sau khi thất bại khi chiến đấu với Sun Vulcan thì đã quyết định tách Hiba ra và âm mưu cho nổ tung Tokyo với những quả bom bí ẩn khổng lồ. Các nối đe dọa ngày càng lớn và các

Thông tin phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương

Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương Thumbnail

Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương

Tên phimTaiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương
Danh mụcSuper Sentai
Số tập50/50
Quốc giaNhật Bản
Năm1981
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương

Taiyou Sentai Sun Vulcan

Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương nội dung nói về Black Magma sau khi thất bại khi chiến đấu với Sun Vulcan thì đã quyết định tách Hiba ra và âm mưu cho nổ tung Tokyo với những quả bom bí ẩn khổng lồ.

Các nối đe dọa ngày càng lớn và các chiến binh Sun Vulcan ra đời từ đó. Nhằm mục đích phá hủy những âm mưu thâm độc phá hủy trái đất.

Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương

01 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 01
02 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 02
03 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 03
04 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 04
05 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 05
06 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 06
07 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 07
08 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 08
09 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 09
10 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 10
11 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 11
12 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 12
13 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 13
14 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 14
15 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 15
16 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 16
17 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 17
18 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 18
19 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 19
20 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 20
21 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 21
22 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 22
23 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 23
24 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 24
25 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 25
26 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 26
27 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 27
28 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 28
29 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 29
30 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 30
31 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 31
32 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 32
33 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 33
34 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 34
35 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 35
36 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 36
37 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 37
38 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 38
39 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 39
40 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 40
41 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 41
42 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 42
43 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 43
44 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 44
45 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 45
46 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 46
47 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 47
48 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 48
49 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 49
50 Tải phim Taiyou Sentai Sun Vulcan – Chiến Đội Thái Dương - Tập 50
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.