Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Seijuu Sentai Gingaman - Chiến đội Tinh Thú là seri Super Sentai thứ 22 của Công ty Toei. Bản Mỹ hoá: Power Rangers: Lost Galaxy, được sản xuất vào năm 1998. Bộ phim bao gồm tổng cộng 50 Tập. Seijuu Sentai Gingaman - Chiến đội Tinh Thú Seijuu Sentai Gingaman - Chiến đội Tinh Thú nội

Thông tin phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú Thumbnail

Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Tên phimSeijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú
Danh mụcSuper Sentai
Số tập50/50
Quốc giaNhật Bản
Năm1998
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú là seri Super Sentai thứ 22 của Công ty Toei. Bản Mỹ hoá: Power Rangers: Lost Galaxy, được sản xuất vào năm 1998. Bộ phim bao gồm tổng cộng 50 Tập.

Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú nội dung nói về 3000 năm về trước khi bọn hải tặc vũ trụ Baluban đã xuất hiện trở lại và muốn thôn tính cả thiên hà. Nhằm ngăn chặn âm mưu của họn chúng thì 5 truyền nhân của các chiến binh 3000 năm về trước đã xuất hiện.

Seijuu Sentai Gingaman

Họ là những con người trẻ tuổi tài cao và tràn đầy năng lượng với quyết tâm ngăn chặn chọn hải tặc vũ trụ Baluban đó chính là Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

Chiến đội Tinh Thú

Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú

01 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 01
02 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 02
03 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 03
04 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 04
05 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 05
06 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 06
07 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 07
08 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 08
09 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 09
10 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 10
11 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 11
12 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 12
13 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 13
14 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 14
15 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 15
16 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 16
17 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 17
18 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 18
19 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 19
20 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 20
21 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 21
22 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 22
23 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 23
24 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 24
25 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 25
26 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 26
27 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 27
28 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 28
29 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 29
30 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 30
31 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 31
32 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 32
33 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 33
34 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 34
35 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 35
36 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 36
37 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 37
38 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 38
39 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 39
40 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 40
41 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 41
42 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 42
43 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 43
44 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 44
45 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 45
46 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 46
47 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 47
48 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 48
49 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 49
50 Tải phim Seijuu Sentai Gingaman – Chiến đội Tinh Thú - Tập 50
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.