Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger

Samurai Sentai Shinkenger - Chiến đội Samurai Shinkenger là tựa series truyền hình Super Sentai thứ 33 của Toei Company, trình chiếu ngày 15 tháng 2 năm 2009, một tuần sau khi Engine Sentai Go-onger kết thúc, và kết thúc ngày 7 tháng 2 năm 2009 Samurai Sentai Shinkenger - Chiến đội Samurai Shinkenger Samurai

Thông tin phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger

Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger Thumbnail

Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger

Tên phimSamurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập49/49
Quốc giaNhật Bản
Năm2009
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger

Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger là tựa series truyền hình Super Sentai thứ 33 của Toei Company, trình chiếu ngày 15 tháng 2 năm 2009, một tuần sau khi Engine Sentai Go-onger kết thúc, và kết thúc ngày 7 tháng 2 năm 2009

Samurai Sentai Shinkenger - Chiến đội Samurai Shinkenger

Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger

Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger nói về Gedoushuu, thế lực của những sinh vật sống tại dòng sông Sanzu, âm mưu xâm chiếm thế giới loài người. Mười tám thế hệ trước, chúng đã bị các Shinkenger đầu tiên đánh bại và phong ấn.

Samurai Sentai Shinkenger - Chiến đội Samurai Shinkenger

Samurai Sentai Shinkenger

Ngày nay, bọn cầm đầu đã sống lại và đang từng bước thực hiện mưu đồ của mình một lần nữa. Để ngăn chặn chúng, các Shinkenger một lần nữa được tập hợp, với sự lãnh đạo của trưởng tộc thứ mười tám nhà Shiba – “ShinkenRed” Shiba Takeru, cùng với sự giúp đỡ của năm kiếm sĩ hộ vệ khác.

Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger

01 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 01
02 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 02
03 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 03
04 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 04
05 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 05
06 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 06
07 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 07
08 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 08
09 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 09
10 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 10
11 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 11
12 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 12
13 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 13
14 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 14
15 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 15
16 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 16
17 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 17
18 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 18
19 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 19
20 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 20
21 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 21
22 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 22
23 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 23
24 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 24
25 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 25
26 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 26
27 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 27
28 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 28
29 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 29
30 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 30
31 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 31
32 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 32
33 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 33
34 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 34
35 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 35
36 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 36
37 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 37
38 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 38
39 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 39
40 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 40
41 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 41
42 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 42
43 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 43
44 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 44
45 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 45
46 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 46
47 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 47
48 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 48
49 Tải phim Samurai Sentai Shinkenger – Chiến đội Samurai Shinkenger - Tập 49
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.