Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Ninpuu Sentai Hurricaneger - Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger là seri Super Sentai thứ 26 của Toei Animation được sản xuất vào năm 2002. Bản mỹ hóa của bộ phim này mang tên Power Rangers: Ninja Storm. Ninpuu Sentai Hurricaneger - Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger Ninpuu Sentai Hurricaneger - Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Thông tin phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger Thumbnail

Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Tên phimNinpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập51/51
Quốc giaNhật Bản
Năm2002
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger là seri Super Sentai thứ 26 của Toei Animation được sản xuất vào năm 2002. Bản mỹ hóa của bộ phim này mang tên Power Rangers: Ninja Storm.

Ninpuu Sentai Hurricaneger - Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger bắt đầu ở học viện ninja của Hayate Way có 3 học viên không được tài giỏi nhưng bên trong họ chứ đựng một sức mạnh bí ẩn và thầy của họ đã thấy được điều ấy nên đã rèn luyện họ rất khắc khe.

Trong một buổi lễ tốt nghiệp ninja thì bổng nhiên bọn ninja bóng tối Jakanja tấn công và để tự bảo vệ mình thầy hiệu trưởng Mugensai đã tự biến thành chuột lang để ẩn náo.

Ninpuu Sentai Hurricaneger - Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

 May mắn thay 3 học viên ấy không xuất hiện trong cuộc tấn công và được sự dẫn dắt của thầy Mugensai họ đã trở thành Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger chống lại Jakanja.

Ninpuu Sentai Hurricaneger - Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Ninpuu Sentai Hurricaneger

Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

01 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 01
02 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 02
03 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 03
04 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 04
05 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 05
06 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 06
07 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 07
08 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 08
09 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 09
10 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 10
11 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 11
12 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 12
13 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 13
14 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 14
15 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 15
16 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 16
17 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 17
18 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 18
19 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 19
20 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 20
21 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 21
22 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 22
23 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 23
24 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 24
25 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 25
26 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 26
27 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 27
28 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 28
29 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 29
30 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 30
31 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 31
32 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 32
33 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 33
34 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 34
35 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 35
36 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 36
37 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 37
38 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 38
39 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 39
40 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 40
41 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 41
42 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 42
43 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 43
44 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 44
45 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 45
46 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 46
47 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 47
48 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 48
49 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 49
50 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 50
51 Tải phim Ninpuu Sentai Hurricaneger – Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger - Tập 51
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.