Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger

Ninja Sentai Kakuranger - Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger, là seri Super Sentai thứ 18 của Toei Company. Tên quốc tế của seri này là Những chiến binh Ninja. Ninja Sentai Kakuranger Ninja Sentai Kakuranger - Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger nội dung nói về Các ninja và Youkai đã chiến đấu từ 400 năm trước. Các

Thông tin phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger

Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger Thumbnail

Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger

Tên phimNinja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập53/53
Quốc giaNhật Bản
Năm1994
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger

Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger, là seri Super Sentai thứ 18 của Toei Company. Tên quốc tế của seri này là Những chiến binh Ninja.

Ninja Sentai Kakuranger

Ninja Sentai KakurangerChiến đội Nhẫn giả Kakuranger nội dung nói về Các ninja và Youkai đã chiến đấu từ 400 năm trước. Các huyền thoại Sarutobi Sasuke và 4 ninja khác đã niêm phong Youkai và tất cả năng lượng của hắn trong hang động và được bảo vệ bởi “Seal Door”.

Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger

Ở hiện tại, một số hậu duệ của Youkai đã phá niêm phong giải thoát cho Youkai bằng cách mở “Seal Door”. Ngay khi Youkai được giải thoát thì các hậu duệ của ninja hiện tại đã trở thành Kakuranger chiến đấu chống lại  Youkai hồi sinh với sự giúp đỡ của các Sanshinshou.

Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger

Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger

01 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 01
02 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 02
03 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 03
04 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 04
05 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 05
06 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 06
07 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 07
08 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 08
09 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 09
10 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 10
11 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 11
12 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 12
13 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 13
14 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 14
15 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 15
16 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 16
17 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 17
18 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 18
19 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 19
20 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 20
21 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 21
22 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 22
23 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 23
24 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 24
25 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 25
26 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 26
27 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 27
28 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 28
29 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 29
30 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 30
31 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 31
32 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 32
33 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 33
34 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 34
35 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 35
36 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 36
37 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 37
38 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 38
39 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 39
40 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 40
41 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 41
42 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 42
43 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 43
44 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 44
45 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 45
46 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 46
47 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 47
48 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 48
49 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 49
50 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 50
51 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 51
52 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 52
53 Tải phim Ninja Sentai Kakuranger – Chiến đội Nhẫn giả Kakuranger - Tập 53
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.