Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger - Chiến đội Tương lai Timeranger là seri Super Sentai thứ 24 của Toei Animation được sãn xuất vào năm 2000. Mirai Sentai Timeranger - Chiến đội Tương lai Timeranger Mirai Sentai Timeranger - Chiến đội Tương lai Timeranger nội dung nói về khoảng thời gian 3000 năm trước có một băng

Thông tin phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger Thumbnail

Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

Tên phimMirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập50/50
Quốc giaNhật Bản
Năm2000
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger là seri Super Sentai thứ 24 của Toei Animation được sãn xuất vào năm 2000.

Mirai Sentai Timeranger - Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger nội dung nói về khoảng thời gian 3000 năm trước có một băng đảng tội phạm tên là Dorunero. Bọn chúng đã trốn khỏi nhà tù và quay về quá khứ vào năm 2000 với mục đích muốn thay đổi lịch sử, thay đổi toàn nhân loại loài người.

Mirai Sentai Timeranger - Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger

Để ngăn chặn âm mưu của bọn chúng thì 4 tân binh của cục thời gian đã được chọn và 1 người đội trưởng là Ryuya đuổi theo bọn chúng. Nhưng Ryuya đã phản bội lại cả đội, mục đích chính của hắn chính là giúp Dorunero đi xuyên thời gian.

Mirai Sentai Timeranger - Chiến đội Tương lai Timeranger

Chiến đội Tương lai Timeranger

Khi đến thời điểm năm 2000 cả đội 4 người đã vô tình gặp người có ngoại hình giống Ryuya như đúc và đã gây ra sự hiểu nhầm. Nhưng không lâu sau đó mọi chuyện đã rõ ràng và anh đã đã cùng 4 tân binh đã được chọn làm Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger để ngăn chặn bè lũ Dorunero.

 

Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

01 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 01
02 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 02
03 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 03
04 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 04
05 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 05
06 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 06
07 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 07
08 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 08
09 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 09
10 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 10
11 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 11
12 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 12
13 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 13
14 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 14
15 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 15
16 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 16
17 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 17
18 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 18
19 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 19
20 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 20
21 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 21
22 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 22
23 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 23
24 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 24
25 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 25
26 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 26
27 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 27
28 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 28
29 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 29
30 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 30
31 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 31
32 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 32
33 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 33
34 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 34
35 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 35
36 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 36
37 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 37
38 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 38
39 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 39
40 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 40
41 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 41
42 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 42
43 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 43
44 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 44
45 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 45
46 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 46
47 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 47
48 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 48
49 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 49
50 Tải phim Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger - Tập 50
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.