Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive

Kyuukyuu Sentai GoGo-V - Chiến đội Cứu hộ GoGoFive là seri truyền hình Super Sentai thứ 23 của Nhật Bản được sản xuất năm 1990 bao gồm 50 tập. Bản Mỹ hóa Power Rangers: Lightspeed Rescue. Kyuukyuu Sentai GoGo-V Kyuukyuu Sentai GoGo-V - Chiến đội Cứu hộ GoGoFiv nội dung nói về việc bọn quỹ dữ

Thông tin phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive

Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive Thumbnail

Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive

Tên phimKyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive
Danh mụcSuper Sentai
Số tập50/50
Quốc giaNhật Bản
Năm1999
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive

Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive là seri truyền hình Super Sentai thứ 23 của Nhật Bản được sản xuất năm 1990 bao gồm 50 tập. Bản Mỹ hóa Power Rangers: Lightspeed Rescue.

Kyuukyuu Sentai GoGo-V - Chiến đội Cứu hộ GoGoFive

Kyuukyuu Sentai GoGo-V

Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFiv nội dung nói về việc bọn quỹ dữ vô tình được giải thoát bởi loài người. Chúng muốn xâm chiếm trái đất để làm căn cứ. Vị giáo sư Tatsumi đã biết được điều này và ông đã bí mật phát triển một hệ thống cứu hộ và cùng 5 bạn trẻ đây nhiệt huyết đã đứng lên chống lại bọn quỹ dữ. Họ chính là Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFiv

Kyuukyuu Sentai GoGo-V - Chiến đội Cứu hộ GoGoFive

Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive

Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive

01 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 01
02 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 02
03 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 03
04 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 04
05 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 05
06 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 06
07 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 07
08 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 08
09 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 09
10 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 10
11 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 11
12 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 12
13 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 13
14 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 14
15 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 15
16 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 16
17 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 17
18 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 18
19 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 19
20 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 20
21 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 21
22 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 22
23 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 23
24 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 24
25 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 25
26 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 26
27 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 27
28 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 28
29 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 29
30 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 30
31 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 31
32 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 32
33 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 33
34 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 34
35 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 35
36 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 36
37 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 37
38 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 38
39 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 39
40 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 40
41 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 41
42 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 42
43 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 43
44 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 44
45 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 45
46 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 46
47 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 47
48 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 48
49 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 49
50 Tải phim Kyuukyuu Sentai GoGo-V – Chiến đội Cứu hộ GoGoFive - Tập 50
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.