Tải phim Kamen Rider Kuuga

Kamen Rider Kuuga có tổng cộng 11 form (và một form nâng cao xuất hiện trong bộ phim Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker với nhân vật thay thế của anh ta). Bên cạnh form đầu tiên của mình, Growing Form, anh ta có bốn form cơ bản được sử dụng và nâng cấp

Thông tin phim Kamen Rider Kuuga

Kamen Rider Kuuga Thumbnail

Kamen Rider Kuuga

Tên phimKamen Rider Kuuga
Danh mụcKamen Rider
Số tập49/49
Quốc giaNhật Bản
Năm2000
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Kamen Rider Kuuga

Kamen Rider Kuuga có tổng cộng 11 form (và một form nâng cao xuất hiện trong bộ phim Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker với nhân vật thay thế của anh ta). Bên cạnh form đầu tiên của mình, Growing Form, anh ta có bốn form cơ bản được sử dụng và nâng cấp trong suốt loạt phim, anh ta có thể thay đổi bằng cách hô “Siêu biến hình!” (超変身! Chō Henshin!?). Màu sắc áo giáp thay đổi theo kiểu form. Cũng như Go Grongi, Kuuga có thể biến bất kì dụng cụ nào thành vũ khí bằng cách tạm thời biến đổi cấu trúc nguyên tử của nó.

2000 - Kamen Rider Kuuga

Kamen Rider Kuuga

Kamen Rider Kuuga ra mắt năm 2000 với 49 tập phim. Kamen Rider Kuuga đánh dấu thời kỳ Bình Thành – Heisei era của Kamen Rider

Tải phim Kamen Rider Kuuga

01 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 01
02 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 02
03 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 03
04 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 04
05 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 05
06 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 06
07 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 07
08 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 08
09 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 09
10 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 10
11 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 11
12 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 12
13 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 13
14 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 14
15 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 15
16 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 16
17 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 17
18 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 18
19 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 19
20 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 20
21 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 21
22 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 22
23 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 23
24 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 24
25 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 25
26 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 26
27 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 27
28 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 28
29 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 29
30 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 30
31 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 31
32 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 32
33 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 33
34 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 34
35 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 35
36 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 36
37 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 37
38 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 38
39 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 39
40 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 40
41 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 41
42 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 42
43 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 43
44 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 44
45 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 45
46 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 46
47 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 47
48 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 48
49 Tải phim Kamen Rider Kuuga - Tập 49
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.