Tải phim Kamen Rider Gotchard

Kamen Rider Gotchard là một bộ phim truyền hình Tokusatsu sắp ra mắt của Nhật Bản trong Series Kamen Rider của Toei Company. Đây là bộ phim thứ năm ra mắt trong Kỷ nguyên Reiwa và là bộ thứ ba mươi tám về tổng thể. Kamen Rider Gotchard Bộ phim dự kiến ​​khởi chiếu vào

Thông tin phim Kamen Rider Gotchard

Kamen Rider Gotchard Thumbnail

Kamen Rider Gotchard

Tên phimKamen Rider Gotchard
Danh mụcKamen Rider
Số tập40/??
Quốc giaNhật Bản
Năm2023
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Kamen Rider Gotchard

Kamen Rider Gotchard là một bộ phim truyền hình Tokusatsu sắp ra mắt của Nhật Bản trong Series Kamen Rider của Toei Company. Đây là bộ phim thứ năm ra mắt trong Kỷ nguyên Reiwa và là bộ thứ ba mươi tám về tổng thể.

Kamen Rider Gotchard

Bộ phim dự kiến ​​khởi chiếu vào ngày 3 tháng 9 năm 2023, tham gia cùng Ohsama Sentai King-Ohger trong đội hình Super Hero Time sau phần cuối của Kamen Rider Geats. Chủ đề của chương trình xoay quanh thuật giả kim.

Nội dung Kamen Rider Gotchard

“Giả kim thuật” là một khoa học giả nhằm cố gắng tạo ra “vàng” từ nhiều sự kết hợp khác nhau. Một thí nghiệm được thực hiện một cách nhân tạo đã làm sống động một chủng tộc sinh vật và câu chuyện xoay quanh thời đại mà những thí nghiệm này được tiến hành bí mật.

Trong câu chuyện, các dạng sống nhân tạo được gọi là “Chemys”, được tạo ra để bắt chước những thứ tồn tại trên thế giới như châu chấu, được tạo ra từ nghệ thuật của các kỹ thuật giả kim tốt nhất. Mỗi chiếc trong số chúng đều được cất giữ cẩn thận trong “Thẻ hóa học cưỡi ngựa” cho đến khi chúng vô tình được thả vào tự nhiên cùng một lúc.

Nhân vật chính của chúng ta, Houtarou Ichinose, được giao nhiệm vụ Gotchadriver và nhiệm vụ thu hồi các Chemys đã được thả ra thế giới. Một số rất phù hợp để làm bạn đồng hành với con người và nếu cộng hưởng với một trái tim nhân hậu, Houtarou có thể hợp nhất với chúng và biến thành Kamen Rider Gotchard.

Tuy nhiên, những người bị ảnh hưởng bởi ác tâm của con người sẽ có nguy cơ sinh ra những con quái vật được gọi là Malgam. Đây là một câu chuyện khám phá bản chất của thiện và ác, vốn là hai mặt của một đồng tiền.

Liệu Gotchard có thể “thu thập hết” hay sẽ để sự bất cẩn của mình đánh dấu sự hủy diệt của thế giới?

Tải phim Kamen Rider Gotchard

01 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 01
02 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 02
03 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 03
04 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 04
05 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 05
06 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 06
07 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 07
08 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 08
09 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 09
10 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 10
11 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 11
12 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 12
13 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 13
14 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 14
15 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 15
16 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 16
17 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 17
18 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 18
19 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 19
20 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 20
21 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 21
22 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 22
23 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 23
24 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 24
25 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 25
26 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 26
27 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 27
28 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 28
29 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 29
30 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 30
31 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 31
32 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 32
33 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 33
34 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 34
35 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 35
36 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 36
37 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 37
38 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 38
39 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 39
40 Tải phim Kamen Rider Gotchard - Tập 40