Tải phim Kamen Rider Decade

Kamen Rider Decade là tựa của chương trình truyền hình Tokusatsu Kamen Rider Series. Nó bắt đầu chiếu sau khi Kamen Rider Kiva kết thúc và là chương trình Super Hero Time của năm 2009 bên cạnh seri Super Sentai Samurai Sentai Shinkenger. Kamen Rider Decade Kamen Rider Decade là cuộc hành trình của Tsukasa

Thông tin phim Kamen Rider Decade

Kamen Rider Decade Thumbnail

Kamen Rider Decade

Tên phimKamen Rider Decade
Danh mụcKamen Rider
Số tập31/31
Quốc giaNhật Bản
Năm2009
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Kamen Rider Decade

Kamen Rider Decade là tựa của chương trình truyền hình Tokusatsu Kamen Rider Series. Nó bắt đầu chiếu sau khi Kamen Rider Kiva kết thúc và là chương trình Super Hero Time của năm 2009 bên cạnh seri Super Sentai Samurai Sentai Shinkenger.

Kamen Rider Decade

Kamen Rider Decade

Kamen Rider Decade là cuộc hành trình của Tsukasa Kadoya đi qua 9 thế giới nhằm bảo vệ các thế giới khỏi sự sụp đổ khi 9 thế giới hợp lại làm một và cuộc Đại chiến Rider, với sự giúp đỡ của Kamen Rider Diend và Kuuga. Đây là seri kỉ niệm 10 năm tái xuất của Kamen Rider.

Kamen Rider Decade

Kamen Rider Decade

Kamen Rider Decade ngay từ thuở nguyên sơ, vũ trụ đã hình thành nên 9 thế giới, mỗi thế giới đều sản sinh ra 1 Kamen Rider. Nay các thế giới đã bắt đầu nhập lại làm một, Tsukasa Kadoya phải đi qua 9 thế giới nhằm bảo vệ các thế giới khỏi sự sụp đổ khi 9 thế giới hợp lại làm một và cuộc Đại chiến Rider, với sự giúp đỡ của Kamen Rider Diend và Kuuga.

Tải phim Kamen Rider Decade

01 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 01
02 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 02
03 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 03
04 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 04
05 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 05
06 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 06
07 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 07
08 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 08
09 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 09
10 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 10
11 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 11
12 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 12
13 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 13
14 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 14
15 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 15
16 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 16
17 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 17
18 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 18
19 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 19
20 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 20
21 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 21
22 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 22
23 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 23
24 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 24
25 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 25
26 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 26
27 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 27
28 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 28
29 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 29
30 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 30
31 Tải phim Kamen Rider Decade - Tập 31
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.