Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman Kagaku Sentai Dynaman là phần thứ 7 của tokusatu. Phim được quay và công chiếu tháng 2 năm 1983 trên kênh truyền hình TV Asahi. Seri thứ 7 Kagaku Sentai Dynaman gồm có tất cả là 51 tập phim Kagaku Sentai Dynaman - Chiến đội khoa học Dynaman Kagaku Sentai Dynaman - Chiến

Thông tin phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman Thumbnail

Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

Tên phimKagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Danh mụcSuper Sentai
Số tập51/51
Quốc giaNhật Bản
Năm1983
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman là phần thứ 7 của tokusatu. Phim được quay và công chiếu tháng 2 năm 1983 trên kênh truyền hình TV Asahi. Seri thứ 7 Kagaku Sentai Dynaman gồm có tất cả là 51 tập phim

Kagaku Sentai Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

 

Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman nội dung nói về bọn thế lực bóng tối Jashinka Empire. Bón chúng ngày càng tăng lên nhiều qua thời gian và với mục đích chiếm lấy trái đất.

Tiến sĩ Yumeno đã lên kế hoạch ngăn chặn bọn Jashinka Empire. Ông ấy đã tạo ra bộ áo giáp mang tên Dynaman mang những công nghệ mới nhất thời bấy giờ. Sau đó ông tìm 5 thanh tiên và giúp họ trở thành những chiến binh Dynaman. Chiến đội khoa học Dynaman được thành lập, họ đã chiến đấu chống lại bọn Jashinka Empire để bảo vệ trái đất.

Kagaku Sentai Dynaman

Chiến đội khoa học Dynaman

Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

01 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 01
02 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 02
03 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 03
04 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 04
05 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 05
06 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 06
07 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 07
08 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 08
09 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 09
10 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 10
11 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 11
12 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 12
13 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 13
14 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 14
15 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 15
16 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 16
17 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 17
18 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 18
19 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 19
20 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 20
21 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 21
22 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 22
23 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 23
24 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 24
25 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 25
26 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 26
27 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 27
28 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 28
29 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 29
30 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 30
31 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 31
32 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 32
33 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 33
34 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 34
35 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 35
36 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 36
37 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 37
38 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 38
39 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 39
40 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 40
41 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 41
42 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 42
43 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 43
44 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 44
45 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 45
46 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 46
47 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 47
48 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 48
49 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 49
50 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 50
51 Tải phim Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman - Tập 51
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.