Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger

Juken Sentai Gekiranger - Chiến đội Thú quyền Gekiranger là seri Super Sentai thứ 31 của Toei Company. Chủ đề của bộ phim là Nhu Quyền, và động vật, đặc biệt là động vật họ mèo. Bộ phim được sản xuất vào 29 tháng 9 năm 2006. Gekiranger được chiếu trên TV Asahi 18 tháng

Thông tin phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger

Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger Thumbnail

Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger

Tên phimJuken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập49/49
Quốc giaNhật Bản
Năm2007
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger

Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger  là seri Super Sentai thứ 31 của Toei Company. Chủ đề của bộ phim là Nhu Quyền, và động vật, đặc biệt là động vật họ mèo. Bộ phim được sản xuất vào 29 tháng 9 năm 2006. Gekiranger được chiếu trên TV Asahi 18 tháng 2 năm 2007, và kết thúc 10 tháng 2 năm 2008. Bản Mỹ hóa: Power Rangers: Jungle Fury

Juken Sentai Gekiranger - Chiến đội Thú quyền Gekiranger

Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger

Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger nội dung nói về tiềm ẩn trong mỗi con người có 1 sức mạnh huyền bí, một lòng tin tuyệt diệu.

Juken Sentai Gekiranger - Chiến đội Thú quyền Gekiranger

Juken Sentai Gekiranger

Những võ sĩ đó được gọi chung với cái tên Jyuken. Jyuken chia làm 2 trường phái: Geki Jyuken Beast Arts là những võ sĩ đại diện công lý, Rin Jyuken Aku Gata là những võ sĩ lợi dụng sự hoảng sợ của kẻ khác làm tăng sức mạnh cho mình. Hai trường phái này đối đầu với nhau nhiều năm, họ học, luyện tập chỉ mong môn phái rạng danh trên toàn thế giới.

Juken Sentai Gekiranger - Chiến đội Thú quyền Gekiranger

Chiến đội Thú quyền Gekiranger

Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger

01 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 01
02 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 02
03 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 03
04 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 04
05 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 05
06 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 06
07 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 07
08 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 08
09 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 09
10 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 10
11 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 11
12 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 12
13 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 13
14 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 14
15 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 15
16 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 16
17 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 17
18 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 18
19 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 19
20 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 20
21 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 21
22 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 22
23 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 23
24 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 24
25 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 25
26 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 26
27 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 27
28 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 28
29 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 29
30 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 30
31 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 31
32 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 32
33 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 33
34 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 34
35 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 35
36 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 36
37 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 37
38 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 38
39 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 39
40 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 40
41 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 41
42 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 42
43 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 43
44 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 44
45 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 45
46 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 46
47 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 47
48 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 48
49 Tải phim Juken Sentai Gekiranger – Chiến đội Thú quyền Gekiranger - Tập 49
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.