Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger là seri Super Sentai thứ 25 của Toei Animation được sãn xuất vào năm 2001. Bản mỹ hóa của bộ phim này mang tên Power Rangers: Wild Force. Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger nội dung nói

Thông tin phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger Thumbnail

Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Tên phimHyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập51/51
Quốc giaNhật Bản
Năm2001
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger là seri Super Sentai thứ 25 của Toei Animation được sãn xuất vào năm 2001. Bản mỹ hóa của bộ phim này mang tên Power Rangers: Wild Force.

Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger nội dung nói về 1000 năm trước có một cuộc chiến tàn khóc giữa loài người và ác quỹ Oroku. Cuộc chiến trải qua rất lâu sau đó nhưng vẫn chưa phân định thắng bại. Loài người được sự giúp đỡ của các Siêu Thú cùng với các chiến binh Gao cổ xưa đã đánh bại Quỷ chúa Oroku và phong ấn thế lực ác Quỷ

Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger

Sau 1000 năm bị phong ấn, thế lực ác quỹ Oruku đã được hồi sinh và 5 năm chiên binh được chọn bởi các Siêu Thú. Họ đã gánh vác trọng trách chống lại bọn ác quỷ để bảo vệ hòa bình cho loài người.

Họ phải bỏ lại cuộc sống riêng tư sang một bên để trở thành Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger.

Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

01 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 01
02 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 02
03 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 03
04 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 04
05 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 05
06 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 06
07 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 07
08 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 08
09 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 09
10 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 10
11 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 11
12 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 12
13 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 13
14 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 14
15 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 15
16 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 16
17 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 17
18 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 18
19 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 19
20 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 20
21 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 21
22 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 22
23 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 23
24 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 24
25 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 25
26 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 26
27 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 27
28 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 28
29 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 29
30 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 30
31 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 31
32 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 32
33 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 33
34 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 34
35 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 35
36 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 36
37 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 37
38 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 38
39 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 39
40 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 40
41 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 41
42 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 42
43 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 43
44 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 44
45 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 45
46 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 46
47 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 47
48 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 48
49 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 49
50 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 50
51 Tải phim Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger - Tập 51
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.