Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger

GoGo Sentai Boukenger - Chiến đội Phiêu lưu Boukenger là seri Super Sentai thứ 30 của Toei Animation được sản xuất vào năm 2006. GoGo Sentai Boukenger GoGo Sentai Boukenger - Chiến đội Phiêu lưu Boukenger bắt đầu khi các di vật cổ đại mang theo những sức mạnh thần kỳ được gọi là Báu

Thông tin phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger

GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger Thumbnail

GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger

Tên phimGoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập49/49
Quốc giaNhật Bản
Năm2006
Tải phim Bình luận

Nội dung phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger

GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger là seri Super Sentai thứ 30 của Toei Animation được sản xuất vào năm 2006.

GoGo Sentai Boukenger - Chiến đội Phiêu lưu Boukenger

GoGo Sentai Boukenger

GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger bắt đầu khi các di vật cổ đại mang theo những sức mạnh thần kỳ được gọi là Báu Vật (Precious) nằm rải rác trên khắp thế giới. Chúng là mục tiêu của những Tổ chức Phản động (Negative Syndicates), với âm mưu kích hoạt và sử dụng chúng với mục đích xấu.

GoGo Sentai Boukenger - Chiến đội Phiêu lưu Boukenger

Chiến đội Phiêu lưu Boukenger

Để ngăn chặn điều này, Tổ chức Kế thừa Tìm kiếm và Bảo vệ (Search Guard Successor Foundation – SGS) đã tập hợp lực lượng tìm kiếm riêng của họ với tên gọi Boukenger, để chiến đấu và thu thập những Báu Vật nguy hiểm nhất.

Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger

01 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 01
02 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 02
03 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 03
04 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 04
05 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 05
06 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 06
07 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 07
08 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 08
09 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 09
10 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 10
11 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 11
12 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 12
13 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 13
14 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 14
15 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 15
16 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 16
17 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 17
18 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 18
19 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 19
20 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 20
21 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 21
22 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 22
23 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 23
24 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 24
25 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 25
26 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 26
27 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 27
28 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 28
29 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 29
30 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 30
31 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 31
32 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 32
33 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 33
34 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 34
35 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 35
36 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 36
37 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 37
38 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 38
39 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 39
40 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 40
41 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 41
42 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 42
43 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 43
44 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 44
45 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 45
46 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 46
47 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 47
48 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 48
49 Tải phim GoGo Sentai Boukenger – Chiến đội Phiêu lưu Boukenger - Tập 49
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.