Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

Gekisou Sentai Carranger - Chiến đội Xe đua Carranger được sản xuất năm 1996. Với 48 tập phim, là chương trình truyền hình tokusatsu của Nhật Bản. Đây là bộ phim Super Sentai thứ 20 của Toei. Bản Mĩ hoá là Power Rangers: Turbo. Gekisou Sentai Carranger Gekisou Sentai Carranger - Chiến đội Xe đua Carranger

Thông tin phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger Thumbnail

Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

Tên phimGekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập48/48
Quốc giaNhật Bản
Năm1996
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger được sản xuất năm 1996. Với 48 tập phim, là  chương trình truyền hình tokusatsu của Nhật Bản. Đây là bộ phim Super Sentai thứ 20 của Toei. Bản Mĩ hoá là Power Rangers: Turbo.

Gekisou Sentai Carranger

Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger nội dung nói về cuộc gặp định mệnh của Dappu mội người ngoài hành tinh và 5 công nhân đến từ Pegasus Auto Garage. Chính cuộc gặp gỡ này đã biến họ trở thành  Carranger với sức mạnh “Carmagic” để chống lại bọn xấu.

Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

01 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 01
02 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 02
03 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 03
04 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 04
05 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 05
06 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 06
07 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 07
08 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 08
09 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 09
10 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 10
11 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 11
12 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 12
13 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 13
14 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 14
15 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 15
16 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 16
17 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 17
18 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 18
19 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 19
20 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 20
21 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 21
22 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 22
23 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 23
24 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 24
25 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 25
26 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 26
27 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 27
28 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 28
29 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 29
30 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 30
31 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 31
32 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 32
33 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 33
34 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 34
35 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 35
36 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 36
37 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 37
38 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 38
39 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 39
40 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 40
41 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 41
42 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 42
43 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 43
44 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 44
45 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 45
46 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 46
47 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 47
48 Tải phim Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger - Tập 48
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.