Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen

Denshi Sentai Denziman - Chiến đội điện tử Denziman là series thứ tư của Tokusatsu nổi tiếng vào năm 1980. Là series Super Sentai nói về chủ đề điện tử. Phim chiếu sau khi Battle Fever J kết thúc. Phát sóng 3/2/1980 – 31/1/1981. Denshi Sentai Denziman - Chiến đội điện tử Denziman Câu chuyện

Thông tin phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen

Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen Thumbnail

Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen

Tên phimDenshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Danh mụcSuper Sentai
Số tập51/51
Quốc giaNhật Bản
Năm1980
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen

Denshi Sentai Denziman – Chiến đội điện tử Denziman là series thứ tư của Tokusatsu nổi tiếng vào năm 1980. Là series Super Sentai nói về chủ đề điện tử. Phim chiếu sau khi Battle Fever J kết thúc. Phát sóng 3/2/1980 – 31/1/1981.

Denshi Sentai Denziman - Chiến đội Điện Tử Denzimen

Denshi Sentai Denziman – Chiến đội điện tử Denziman

Câu chuyện bắt đầu từ 3000 năm trước đây, các Clan Vader tàn phá Denzi Star. Denzi Land,một hòn đảo từ Denzi Star, hạ cánh trên trái đất.Trong thời hiện đại,máy tính của Denziland thức dậy Denzidog IC khi nó phát hiện các Vader Clan tiếp cận trái đất.IC đã tìm thấy 5 thanh niên (người có thể hoặc không thể là con cháu của những người Denzi) để trở thành Denziman để bảo vệ trái đất, mục tiêu tiếp theo của Vader Clan.

Denshi Sentai Denziman - Chiến đội Điện Tử Denzimen

Denshi Sentai Denziman

Các Denziman bắt đầu một hồ sơ dài thành công với sự thất bại của Vader quái vật số 00,Flying Squirreler.

Denshi Sentai Denziman - Chiến đội Điện Tử Denzimen

Chiến đội điện tử Denziman

Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen

01 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 01
02 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 02
03 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 03
04 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 04
05 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 05
06 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 06
07 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 07
08 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 08
09 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 09
10 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 10
11 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 11
12 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 12
13 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 13
14 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 14
15 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 15
16 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 16
17 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 17
18 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 18
19 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 19
20 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 20
21 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 21
22 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 22
23 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 23
24 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 24
25 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 25
26 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 26
27 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 27
28 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 28
29 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 29
30 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 30
31 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 31
32 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 32
33 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 33
34 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 34
35 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 35
36 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 36
37 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 37
38 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 38
39 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 39
40 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 40
41 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 41
42 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 42
43 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 43
44 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 44
45 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 45
46 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 46
47 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 47
48 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 48
49 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 49
50 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 50
51 Tải phim Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen - Tập 51
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.