Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger

Chouriki Sentai Ohranger Chouriki Sentai Ohranger - Chiến Đội Siêu năng Ohranger là bộ phim Super Sentai thứ 19 của Toei. Bộ này được Mỹ mua lại với tên là Power Ranger Zeo. Chiến Đội Siêu năng Ohranger Ohranger là một cách chơi chữ được viết tắt của chữ "Overtech Hardware" (Phần cứng Siêu công nghệ).

Thông tin phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger

Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger Thumbnail

Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger

Tên phimChouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger
Danh mụcSuper Sentai
Số tập48/48
Quốc giaNhật Bản
Năm1995
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger

Chouriki Sentai Ohranger

Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger là bộ phim Super Sentai thứ 19 của Toei. Bộ này được Mỹ mua lại với tên là Power Ranger Zeo.

Chiến Đội Siêu năng Ohranger

Ohranger là một cách chơi chữ được viết tắt của chữ “Overtech Hardware” (Phần cứng Siêu công nghệ). Bộ phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger bắt đầu từ 600 triệu năm trước, Pangaea đã tạo ra 1 robot tên là Bacchus Wrath. Nhưng Bacchus Wrath đã tiêu diệt người tạo ra hắn. KingRanger đã đánh bại Bacchus và trục xuất hắn ra khỏi trái đất.

Năm 1999, Bacchus quay trở lại trái đất với kẻ cầm đầu Baranoia với ý định xóa sạch loài người và lập lại trật tự mới, trật từ của robot. Trong lúc nguy cấp tham mưu trưởng Miura đã kịp thời hồi sinh siêu năng lượng của nền văn minh bị mất Pangaea để chống lại Baranoia. Một tấm đá đã được lắp ráp lại , những bí mật của “Siêu sức mạnh” được tiết lộ. Miura đã xây dựng một kim tự tháp để tạo ra Ohrangers.

Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger

Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger

01 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 01
02 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 02
03 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 03
04 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 04
05 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 05
06 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 06
07 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 07
08 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 08
09 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 09
10 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 10
11 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 11
12 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 12
13 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 13
14 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 14
15 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 15
16 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 16
17 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 17
18 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 18
19 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 19
20 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 20
21 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 21
22 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 22
23 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 23
24 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 24
25 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 25
26 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 26
27 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 27
28 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 28
29 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 29
30 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 30
31 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 31
32 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 32
33 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 33
34 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 34
35 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 35
36 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 36
37 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 37
38 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 38
39 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 39
40 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 40
41 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 41
42 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 42
43 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 43
44 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 44
45 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 45
46 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 46
47 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 47
48 Tải phim Chouriki Sentai Ohranger – Chiến Đội Siêu năng Ohranger - Tập 48
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.