Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman Choujin Sentai Jetman nội dung vào năm 199X, tại trung tâm lực lượng bảo vệ trái đất. Các nhà nghiên cứu đã phát triển 1 loại công nghệ mới giúp con người có khả năng biến đổi. Dự án đó mang tên "J-Project". Người đứng đầu dự án này là Odagiri Aya đã

Thông tin phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman Thumbnail

Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

Tên phimChoujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Danh mụcSuper Sentai
Số tập51/51
Quốc giaNhật Bản
Năm1991
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman - Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman

Choujin Sentai Jetman nội dung vào năm 199X, tại trung tâm lực lượng bảo vệ trái đất. Các nhà nghiên cứu đã phát triển 1 loại công nghệ mới giúp con người có khả năng biến đổi. Dự án đó mang tên “J-Project”. Người đứng đầu dự án này là Odagiri Aya đã chọn ra năm người của Sky Force để thử nghiệm. Và đã có một thành viên thành công đầu tiên đã trở thành Red Hawk, Jetman đầu tiên.

Choujin Sentai Jetman - Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman nội dung tiếp tục khi  Earthship bất ngờ bị tấn công bởi Vyram. Vyram là một tổ chức ngoài không gian chuyên đi tấn công và xâm chiếm những chiều không gian khác. Và tiếp đến là Trái Đất. Bọn chúng đã giết chết Rie – người yêu của Ryu.

Choujin Sentai Jetman - Chiến độ Người chim Jetman

Chiến độ Người chim Jetman

Trong lúc hỗn loạn, những làn sóng Birdonic còn lại phóng rải rác vào Trái Đất và vô tình xâm nhập vào cơ thể của 4 người dân thường, họ đã vô tình trở thành Jetman. 5 thành viên Jetman đã hội tụ và cùng nhau chống lại Vyram. Thành lập Chiến độ Người chim Jetman

Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

01 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 01
02 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 02
03 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 03
04 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 04
05 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 05
06 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 06
07 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 07
08 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 08
09 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 09
10 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 10
11 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 11
12 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 12
13 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 13
14 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 14
15 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 15
16 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 16
17 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 17
18 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 18
19 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 19
20 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 20
21 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 21
22 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 22
23 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 23
24 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 24
25 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 25
26 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 26
27 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 27
28 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 28
29 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 29
30 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 30
31 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 31
32 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 32
33 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 33
34 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 34
35 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 35
36 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 36
37 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 37
38 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 38
39 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 39
40 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 40
41 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 41
42 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 42
43 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 43
44 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 44
45 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 45
46 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 46
47 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 47
48 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 48
49 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 49
50 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 50
51 Tải phim Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman - Tập 51
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.