Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công

Battle Fever J - Chiến Đội Vũ Công Battle Fever J - Chiến Đội Vũ Công được phát hành năm 1979 tiếp sau 2 bộ Super Sentai trước là J.A.K.Q. Dengekitai và Himitsu Sentai Goranger. bộ seri này tổng cộng có 52 tập được sản xuất từ tháng 2/1979 đến tháng 1/1980. Đây cũng là lần đầu tiên

Thông tin phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công

Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công Thumbnail

Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công

Tên phimBattle Fever J – Chiến Đội Vũ Công
Danh mụcSuper Sentai
Số tập52/52
Quốc giaNhật Bản
Năm1979
Tải phim Bình luận

Nội dung phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công

Battle Fever J - Chiến Đội Vũ Công

Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công

Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công được phát hành năm 1979 tiếp sau 2 bộ Super Sentai trước là J.A.K.Q. Dengekitai và Himitsu Sentai Goranger. bộ seri này tổng cộng có 52 tập được sản xuất từ tháng 2/1979 đến tháng 1/1980.

Đây cũng là lần đầu tiên Super Sentai nhượng quyền thương mại nơi các anh hùng phải kiểm soát robot khổng lồ để đánh bại một con quái vật chính nó đã phát triển đến một kích thước khổng lồ.

Battle Fever J - Chiến Đội Vũ Công

Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công

Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công là những người được gửi đi trên toàn thế giới để đào tạo. Họ là những nhà điều tra viên của FPI. Có năm người được chọn để trở thành Battle Fever. Chiến đội với robot chủ lực là Battle Fever Robo.

Họ chiến đấu với vô số quái vật từ nhiều nhiệm vụ khác nhau. Để hiểu rõ hơn về chiến đội Battle Fever J, mời các bạn xem phim.

Battle Fever J - Chiến Đội Vũ Công

Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công

01 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 01
02 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 02
03 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 03
04 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 04
05 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 05
06 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 06
07 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 07
08 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 08
09 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 09
10 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 10
11 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 11
12 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 12
13 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 13
14 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 14
15 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 15
16 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 16
17 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 17
18 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 18
19 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 19
20 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 20
21 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 21
22 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 22
23 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 23
24 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 24
25 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 25
26 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 26
27 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 27
28 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 28
29 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 29
30 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 30
31 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 31
32 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 32
33 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 33
34 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 34
35 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 35
36 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 36
37 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 37
38 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 38
39 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 39
40 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 40
41 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 41
42 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 42
43 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 43
44 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 44
45 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 45
46 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 46
47 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 47
48 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 48
49 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 49
50 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 50
51 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 51
52 Tải phim Battle Fever J – Chiến Đội Vũ Công - Tập 52
BẠN CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ?
CẢNH BÁO: Bất cứ thành viên nào cmt vô văn hóa hoặc chửi thề sẽ bị chặn cmt và CẤM truy cập website vĩnh viễn.
KHÔNG CLICK LIÊN KẾT Bên trong comment, bạn có thể bị mất tài khoản.