Chính sách Quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối: 13/12/2023

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web Tokuvn.com . Quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi.

Thông tin Chúng tôi Thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn vào tên của bạn, địa chỉ email và địa chỉ IP khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Bạn:

Thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện các dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, phân tích việc sử dụng trang web và cho mục đích tiếp thị và quảng cáo.

Biện pháp Bảo mật:

Chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có phương tiện truyền thông qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn.

Chia sẻ Thông tin của Bạn:

Chúng tôi không bán, giao dịch hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành trang web hoặc kinh doanh của chúng tôi.

Quyền và Lựa chọn của Bạn:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể chọn không tham gia một số hoạt động xử lý dữ liệu. Để thực hiện những quyền này hoặc mọi vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ chúng tôi qua [[email protected]].

Thay Đổi trong Chính sách Quyền riêng tư này:

Chúng tôi giữ quyền cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này định kỳ. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng Chính sách đã sửa đổi trên trang này.

Bằng cách sử dụng trang web Tokuvn.com , bạn đồng ý với các điều khoản được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.